Skip to main content

Camerabeleid

Als het goed is, is het je al opgevallen dat er hier en daar in onze club camera’s hangen. We doen er ook niet geheimzinnig over. Waarom zouden we? We gebruiken de camerabeelden niet om jouw privacy te schenden. Integendeel; we zetten camera’s in om ongewenste intimiteiten tegen te gaan en ervoor te zorgen dat jouw spullen, maar ook jouw gegevens bij ons veilig zijn. Overal waar we camera’s gebruiken, zullen we dat dan ook kenbaar maken.

Core Fitness XL heeft op verschillende plekken bewakingscamera’s hangen. Zo zetten we cameratoezicht in bij de toegang van onze club. We willen immers weten wie er bij ons binnen komt. En vooral bij onze clubs die 24 uur per dag open zijn, zijn de camerabeelden een extra maatregel om niet-leden buiten de deur te houden.

In onze sportruimte gebruiken we camera’s om ervoor te zorgen dat er op tijd hulp kan worden ingeschakeld als jij als bezoeker onwel wordt, per ongeluk bekneld raakt of betrokken bent bij ongewenste intimiteiten of calamiteiten.

Op meerdere locaties bewaken we ook de omgeving rondom het pand, zoals het parkeerterrein, en fietsenstalling met behulp van camera’s.
We kunnen een externe meldkamer inschakelen op momenten dat de club onbemand is.

We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden ze gewist. Dat wil zeggen dat we ze maximaal vier weken bewaren. En als er een incident heeft plaatsgevonden, zoals een diefstal of inbraak, dan mogen we de gegevens bewaren tot de zaak is afgehandeld.

Soms komen we er niet onderuit. Dan zijn we wettelijk verplicht om als daarom wordt gevraagd de beelden te verstrekken aan een bevoegd overheidsorgaan, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Dat doen we alleen als we een (schriftelijk) bevel daartoe hebben ontvangen of als we daartoe gedwongen worden door een wettelijke regeling. We kunnen je wel garanderen dat we de data niet aan derde partijen verstrekken.